14 augusti, 2013

Tema 2013 – Konst möter Konst

Under 2013 knöt vi an till vårt konstbildningstema för år 2013 Konst och arkitektur i det offentliga rummet, genom att satsa ökat på marknadsföring och producera de tillhörande projekten Konstkartan och Konst möter Konst. Konstens Vecka, Konstkartan och Konst möter Konst är kopplade till samma tema och presenteras under samma tidsperiod. Flera av konstvandringarna i Konstens Vecka kalendarium går att koppla till den mobila hemsidan Konstkartan. I Konst möter Konst har de deltagande konstnärerna utgått från var sitt verk ur Konstkartan när de har skapat nya tillfälliga konstprojekt som presenteras under Konstens Vecka. Detta tillsammans hoppas vi skapar en röd tråd och ett intressant sammanhang.

***

Konstens Vecka 2013 Årets konstbildningstema är Konst och arkitektur i offentliga rummet vilket även avspeglar sig i Konstens vecka. Program för Konstens Vecka 2013 (PDF högupplöst 10 MB) Program för Konstens Vecka 2013 (PDF lågupplöst 670 Kb)

***

Konst möter konst Konst möter Konst är ett tillfälligt konstprojekt som knyter an till den permanenta konst som finns i vårt stadsrum. Emma Philipson, Klas Eriksson, Linda Tedsdotter, Kristina Müntzing och Kalle Brolin har bjudits in till att välja var sitt permanent konstverk ur den mobila hemsidan Konstkartan (läs mer under Konstkartan) och har skapat tolkningar, repliker eller inventioner med utgång i dessa konstverk. Konstverken som har valts ut är Boll av Berit Lindfeldt, en graffitimålning av Carolina Falkholt, Vätternrundan av Irene Nordh och I skuggan av ett moln av Charlotte Öberg.  Resultatet av projektet är fyra olika performativa konsthändelser som presenteras under Konstens Vecka på de fyra platserna där de permanenta konstverken står; i Motala, Söderköping, Alingsås och Göteborg. Projektet är ett samarbete mellan konstföreningar, distrikt och riksorganisationen Sveriges Konstföreningar.

***

Välkommen till Göteborg och arrangemanget KONST MÖTER KONST

Sveriges Konstföreningar i samarbete med Göteborgsdistriktet

Performance av Emma Philipson

 

Konst möter Konst är ett tillfälligt konstprojekt som knyter an till den permanenta konsten som finns i vårt stadsrum. Fem konstnärer har bjudits in till att välja var sitt offentligt konstverk och har skapat tolkningar, repliker eller inventioner till dessa. Resultatet är en serie av performativa konsthändelser, performances, film och ljud, som presenteras under Konstens Vecka på de platser där de valda konstverken finns.

Emma Philipson, som är en av konstnärerna, har valt verket Boll av Berit Lindfeldt. Emmas stora fascination och arbetsmaterial är det som oftast betraktas som ytligt och banalt. Med en skarp blick för detaljer och ett genuint intresse tar hon sig an berättelser om kändisars liv, klichéer och kitsch i veckotidningsjournalistik. Hon skapar något universellt och välkomnade av sådant vi annars förhåller oss till med distans.

Performancet kompletteras av ett konstnärssamtal på Röda Sten Konsthall.

Verket är en del av konstprojektet Konst möter Konst och presenteras inom det rikstäckande arrangemanget Konstens Vecka, v 40.

Performance: 29/9 kl 12-15, på Älvsborgsplan i Göteborg, i närheten av verket Boll av Berit Lindfeldt.

Konstnärssamtal: 29/9 kl 16-17.30 i Loungen på Röda sten Konsthall.

Samtalet leds av Emelie Storm, konstpedagog på Röda Sten och projektledare för GIBCA Extended. Gäst: Berit Lindfeldt, konstnär.

***

Välkommen till Alingsås och arrangemanget KONST MÖTER KONST

Colors Colors Colors

Performance och Artist Talk under Konstens Vecka

Torsdag 3 oktober kl 17 vid Järnvägsgatan 13

 

klaseriksson

Konstnären Klas Eriksson genomför en kollektiv performance tillsammans med deltagare på plats och samspelar med en graffitivägg – ett offentligt konstverk av Carolina Falkholt.

Idén är att försöka skapa en tredimensionell upplevelse av det existerande konstverket genom att applicera olikfärgad rök i samma färger som målningen.

Artist Talk kl 18 Alingsås konsthall

Inledning av konstnären Peter Uhr och visning av pågående utställning Passagerna.

Klas Eriksson berättar om sitt konstnärskap och i ett samtal med Peter Uhr om performance-akten: Colors, Colors, Colors.

Samarrangemang: Riksförbundet Sveriges konstföreningar, Sveriges konstföreningar distrikt Älvsborg, Alingsås konstförening, konstklubben Alla Prima och Alingsås konsthall.

***

Välkommen till Motala och arrangemanget KONST MÖTER KONST

Ett samarbetsprojekt mellan Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Sveriges Konstföreningar Östergötland, Motala konsthall, Motala konstförening och Motala tidning.

Plats: Repslagaregatan 1,vid konstverket Vätternrundan, Motala.

Datum: lördagen den 28 september 2013, kl. 14.00.

vattern

Konstnären Linda Tedsdotter har inspirerats av skulpturen Vätternrundan av Iréne Nordh och skapat ett nytt tillfälligt konstverk!

14.00 Sveriges Konstföreningar Östergötland hälsar välkommen.

14.05 Samtal mellan konstnären Linda Tedsdotter, konstintendenten i Motala kommun Madeleine Gunnarsson och publiken om Konst i det offentliga rummet. Samtalsledare Christer Fällman, f.d. konst-och kulturchef i Linköpings kommun.

15.00 Presentation av vad som hände (det nya tillfälliga konstverket) när En norsk, en dansk, en tysk och en Bellman skulle cykla Vättern runt men går på djupet med nyttan med konsten

16.00 ca Avslutning Motala konstförening.

***

Välkommen till Söderköping och arrangemanget KONST MÖTER KONST

Ett samarbetsprojekt mellan Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Sveriges Konstföreningar Östergötland och Söderköpings konstförening.

Plats: Stinsen vid resecentrum (busstationen invid genomfarten), Söderköping.

Datum: söndagen den 29 september 2013, kl. 17.30.

socialist

Konstnärerna Kristina Müntzing och Kalle Brolin har inspirerats av skulpturen I skuggan av ett moln av Charlotte Öberg Bakos och skapat ett nytt tillfälligt konstverk!

17.30 Sveriges Konstföreningar Östergötland hälsar välkommen.

17.35 Samtal mellan konstnärerna Kristina Müntzing, Kalle Brolin, kulturchefen i Söderköping Christina Nilsson och publiken om Konst i offentliga rummet.  Samtalsledare konstintendenten vid Östergötlands museum, Stefan Hammenbeck.

18.30 Visning av det nya tillfälliga konstverket, en film från Sunshine socialist cinema.

19.30 ca Avslutning Söderköpings konstförening.