12 augusti, 2014

Bit ihop och bit ifrån

gruppfotobitihop

Fr. vänster Alva Marlen Ljusberg, curator, Maya Westlund och Anna Erlandsson båda konstnärer samt Sture Espwall, ordförande i Östersunds konstklubb. Fotograf: Henrik Ljusberg

Arrangör: Östersunds konstklubb i samarbete med Konstklubben vid Folkhälsomyndigheten och medm stöd av Jämtland/Härjedalens distrikt av Sveriges Konstföreningar. Curator Alva Marlen Ljusberg
Medverkande: Konstnärerna Anna Erlandsson, Linda Svedberg och Maya Westlund
Konstnär Annika von Hauswolff föreläser om sitt konstnärskap under vernissage. Plats: Campusområdet,
Stationsplan 6 Hus F, Östersund
Tid: Vernissage 27/9 kl.12.00. Pågår till 4/10 kl.15.00

Eventet på Facebook

Mun1

Maya Westlund munnar i silikon. Fotograf: Maya Westlund.

Tänder har både en symbolisk och praktisk betydelse för oss. Många har varit med om
dramatiska och dråpliga roliga, sorgliga händelser där tänder har spelat en central roll. Projektet har tagit in människors berättelser som underlag och inspiration för att gestalta det.

Bra eller dåliga tänder har konsekvenser för oss människor, ekonomiskt och socialt, inte minst för hur andra människor ser på oss. Men tänk om det också är omvänt? Vi vet att tandstatus har mycket stor betydelse för vår hälsa. Är tandhälsan en spegel av hur samhället ser ut och hur vi ser på varandra?

Utifrån ett maktperspektiv undersöker projektet på vilket sätt människor och samhället förhåller sig till tänder och varför det är som det är. I utställningen får publiken möta sina egna och konstnärernas föreställningar kring tändernas funktion och form.