12 augusti, 2014

Skulpturrevolt gränsöverskridande samverkan

revolt

Arrangör: Skådebanan i Jönköpings län i samarbete med Jönköpings
kommun, Nässjö kommun, Gislaveds kommun, Jönköpings läns
museum, Sveriges Konstföreningar Jönköpings län, Jönköpings läns
konstförening, Nässjö konstförening, Gislaveds konstförening, Sensus
Jönköpings län och Landstinget i Jönköpings län

Skulpturrevolt vill

  • Göra människor nyfikna på konst och kultur.
  • Visa verken på ett sådant sätt att åskådarna ser något nytt i dem.
  • Intressera en bredare publik och få folk att bli glada och uppmärksamma.
  • Använda ett annorlunda sätt att närma sig kultur, genom att till exempel ställa sig frågan varför det oftast är gubbar som blir statyer. Här är Jönköpings kommun ett undantag!
  • Vara genre/grupp/generations/gränsöverskridande.
  • Vara samhälls- och samtidsorienterat.
  • Arrangera och delta i program som genomförs genom samordning av kulturinstitutioner, kommuner, skolan, musiker/konstnärer/forskare och ideella inom kulturområdet.

Om projektet Skulpturrevolt

Projektet Skulpturrevolt har vuxit långsamt. I konstföreningsrörelsen finns många allmänt samhällsintresserade. En del av oss funderade på hur det statliga genomförandet av ”pengar i koffert” till regionerna skulle påverka kulturlivet i vårt län, Jönköpings län. Vårt distrikt var en av de föreningar som var med och startade Skådebanan i Jönköpings län 2008. Detta blev ett forum för diskussion om samverkan inom kultursektorn.

Parallellt planerade Landstinget i Jönköpings län genomförandet av regionens kulturplaner. Allt eftersom planerna blev tydligare, insåg vi i det s k civilsamhället att det fanns ett visst utrymme för oss. Vi insåg också allt mer att behovet av samverkan skulle bli större och större. Så från och med 2011 arbetar vi i vårt distrikt med samverkansprojektet Skulpturrevolt. Skådebanan i Jönköpings län äger projektet och hittills har distriktets konstförening varit projektledare.

Samverkan är svårt. Kompromisser krävs. Ett arrangemang måste flytta på sig eller slå sig ihop med något annat som krockar i tiden. Vi hade dessutom en tydlig idé om att samarbetet inte bara skulle ske horisontellt. Vi ville mer! Från lokal upp till och med regional nivå skulle det vara. Vidare tyckte vi att ideella krafter och institutioner inom kultursektorn skulle dra nytta av varandra i något eller några projekt. Framtidens ideella föreningar satsar kanske på att engagera sig i något kort- eller långvarigt projekt?

Så Skulpturrevolt gav sig in i kulturpolitiken och arrangerade en kulturpolitisk debatt den 22 april. I höst står samtidskonsten i centrum. Inom det området finns en tydlig koppling mellan kultur och samhällsdebatt.

Arrangemangen vänder sig till alla intresserade men i våra metoder finns en tydlig satsning på det vi tror är några nya målgrupper. Tre kommuner i Jönköpings län är med i projektet och vi ordnar tillfälligt resebyrån Gränslösa skulpturresor för att underlätta samarbetet. Tanken är att vi skall ha roligt! Vara nyfikna! Men under den humoristiska ytan är vår gemensamma idé att genom samtal och möte göra allt för att ge röst åt vikten av demokrati!

ARRANGEMANG

Samtidskonst – så funkar det!

Konstnärer: Bianca Maria Barmen ”Atlanten – jag är mycket lugn nu” m.fl.

Tid: Den 31 augusti 2014 kl. 9.30 – ca 15.00

Plats: Kulturhuset Pigalle Nässjö

Hur fungerar samtidskonst? Vad är performance? Kan man köpa installationer? Vad händer när idéer är viktigare arbetsmaterial för konstnärerna än brons och oljefärg? Dessa frågor ger Linda Fagerström svar på i föreläsningen ”Samtidskonst – så funkar det”.

Linda Fagerström är konsthistoriker och universitetslärare vid Linnéuniversitetet. Hon är också verksam som konstkritiker i Helsingborgs Dagblad.

Lennart Alves, konsthallschef i Nässjö berättar om två aktuella exempel på samtidskonst i Nässjö. Bianca Maria Barmens utställning i Nässjö Konsthall presenteras. Vi promenerar också ut på stan för att se Nässjös senaste tillskott av offentlig konst.

***

Samtidskonst – så funkar det med teknik!

Tid: Den 4 oktober 2014 kl 9.30 – ca 15.00

Plats: Fokus, stadsbiblioteket i Jönköping och Jönköpings läns museum

Välkomna till Jönköping och en underhållande kulturdag. Förmiddagen bjuder på en presentation av ämnet informationsteknologi och konst. Vi ledsagas in i ämnet av Håkan Nilsson, professor på Konstfack i Stockholm, som visar oss en rad fantastiska exempel. Förmiddagen avslutas med en tillbakablick på KulturDagNatt och Skulpturrevolts inslag då på temat hjältar och antihjältar. Alexandra Dahlberg och Andreas Westman ger exempel på hur man kan använda minecraft. På eftermiddagen får du möjlighet att pröva på hur man kan förverkliga en kulturidé med eller utan hjälp av teknik!

***

Inget konstigt med samtidskonst

Konstnärer: Susanne Torstensson van der Heeg, ArtFem och utställningen ”The Girls Next Door”

Tid Den 18 oktober 2014 kl 12.00 – ca 15.00

Plats Gislaveds konsthall 

Gislaveds konsthalllockar med en feministisk konstdag den 18 oktober. Frida Ohlsson Sandahl presenterar QomUt-festivalen. Vi bjuds en performance av Susanne Torstensson van der Heeg och ArtFem visar videokonst och utställningen ”The Girls Next Door” pågår.

  ***

 Nässjöbor visar konstsom är uppåt väggarna

Vecka 40 är det Konstens Vecka. Skulpturrevolt bjuder in till muralmålningsvandringar! Start vid Konsthallen. Varje guidning görs av en ”vanlig” och en konstintresserad Nässjöbo. Allmänheten välkomna! Kostnadsfritt deltagande. Välkomna till vetgirig tisdag och vandringar då Nässjöbor kommer att presentera målningarna utifrån sin synvinkel och alla får tillfälle att prata om det vi ser!

Måndagen den 29 september kl 18.00

Ruben Albertsson, arkitekt, arbetar på Nässjöakademin och Ulla-Britt Lindqvist

Tisdagen den 30 september kl 18.30 Plats: Konsthallen

Lennart Alves, konsthallschef och Ulla-Britt Lindqvist, föreningsaktiv samtalar om konstens och kulturens plats i samhället

Onsdagen den 1 oktober kl 18.00

Ingvar Ellbring, kulturperson, arbetar ideellt i kyrkan och Maj Widäng

Torsdagen den 2 oktober kl 18.00

Gunnar Nilsson, fotograf med eget företag, undervisar och Birgitha Skagert Lördagen den 4 oktober kl 14.00

Anders Arin och Marianne Lindström

Välkomna!

 ***

Gränsöverskridande skulpturresa

Vill du också göra något annorlunda? Ni har ju tänkt så länge att ni i syjuntan, bodybuildarna, bouleklubben, bokcirkeln, vinkännarna, filosofiska klubben, buggkursen skulle göra en utflykt. Vi har svaret!! Följ med på en resa för en dag i konstens, humorns och allvarets tecken.

Våga dig på något halsbrytande, men gör det i tryggt sällskap. Upplevelsen är att vara med om en dag om samtidskonst i Nässjö, Jönköping och/eller Gislaved. För många av oss är det ett okänt område. Ta med dig några kompisar och på bussen träffar du andra medresenärer. Lika ovetande! Ni sitter alla i samma buss!

Vi reser i en intim minibuss. På bussen finns en samtalsledare. Då får du lyssna till beskrivningar inför dagens tema. Se separat information om respektive ort! Vi erbjuder en dag med en inblick i konstnärers varierande vis att skildra nutid och framtid.

På vägen hem har ni möjlighet att ställa frågor, samtala med varandra och inte minst prata om vad som hänt under dagen och äntligen (tillsammans med din syjunta ………) få vädra det ni upplevt tillsammans.

Erbjudandet gäller:

Gränsöverskridande skulpturresor. En dag om samtidskonst i Nässjö, Jönköping och/eller Gislaved. Den 4/10. Resorna är till Nässjö 31/8, Jönköping 4/10 och Gislaved 18/10.

***

Konsten binder ihop väst och öst 

Från Vattenresan på järnvägsstationen till resandeskulptur på Hovrättstorget

Vi arrangerar konstinslag i gatumiljön 27 september – 4 oktober i Jönköping. Tre konstnärer deltar.

Ulla Hultberg lyfter fram och kommenterar Barbro Bäckstroms Vattenresan tillsammans med Evelina Danbacke. Den finns inne på järnvägsstationen. I Rådhusparken finns Harpolekaren och hans son. Mario Rojas presenterar ett tillägg med sikte på framtiden. På Östra Storgatan och på Borgmästargränd finns Pål Svenssons Formation i sten (fem granitskulpturer) och Kristina Gadh har valt att synliggöra dem för våra hemmablinda ögon.

På KulturDagNatt den 27 september finns vi på plats 12.00 – 18.00  och vi diskuterar gärna offentlig konst!

Välkomna!