12 augusti, 2014

3 x Ströget

mcstroget2

Målning av Eva-Lill Nilsson.

3x Ströget, asfalt, träd och människor

Arrangör: Falbygdens konstförening och Falbygdens museum
Utställare: Eva-Lill Nilsson, Erling Öhrnell, Ingemar Tinnert
Plats: Falbygdens museum S:t Olofsgatan 34, Falköping
Tid: 21/9 – 19/10

Vem tillhör det offentliga rummet? Det är en fråga vi vill gestalta.

Tre konstnärer och Falbygdens museum gestaltar ”ströget”, S:t olofsgatan en mycket lång paradgata med stora träd. Den sträcker sig från S:t Olofskyrkan, i närheten av stora torget, till Ranten med järnvägsstationen. Utmed sträckningen, ca 2 km, finnsr parken där museet ligger, Centralskolan, vårdcentral, platser som alla i Falköping har en relation till.

Vid olika tidpunkter under dygnet timmar återfinner betraktaren människor, vilka rör sig strosande eller målmedvetet snabbt i olika riktningar. På morgnarna återfinns de som är på väg till arbetet samt ibland pensionärer som är ute för att rasta hunden eller sig själva. Skolbarn strömmar förbi. På sommarhalvåret utgör gatan ett ”raggarstråk”. Folk i bilar och på motorcyklar far gatan fram och tillbaka. Gatulivet blomstrar. Gatan befolkas av alla åldrar.

I Falköping finns ett behov att skapa naturliga mötesplatser där nya grupperna av invandrare och deras barn kan delta och finna ”sin” plats på olika sätt. Under året har ett förslag till förändring av parken utmed gatan tagits fram bland annat med hjälp av allmänhet och andra berörda. Så småningom ska de politiska besluten fattas.

Vi vill med utställningen ge en kommentar och belysa stadens ”pulsåder” personligt gestaltat. Vi vill möta publiken och gestalta det gemensamma rummet ur tre olika kynnen och med olika uttryck. Till utställningen kopplas inbjudan till barn och unga för att delta under en dag. Vi bjuder också in föreningar och andra för att prata om vad det offentliga rummet betyder och vilka förändringar man gillar eller inte tycker om.

Det är en balansgång mellan känt och okänt och vi hoppas att Falköpingsborna ska mötas i en gemensam upplevelse på museet.