12 augusti, 2014

Norhtern Light Graffiti

graffiti

Foto: Bosse Zetterlund, först publicerad i LjusteröPosten nr 2/2014

Arrangör: Ljusterö konstförening, Österåkers kommun
Konstnärer: Jeks, Wave, Cantwo och Desk7
Plats: Ljusterö torg, Ljusterö, Österåkers kommun
Tid: 14 -17/8

Hemsida: www.ljusterograffiti.com

Norhtern Light Graffiti – Graffitikonst  i nytt ljus

I sommar skapas ett unikt graffitikonstverk på skärgårdsön Ljusterö i Österåkers kommun. Fyra internationellt verksamma konstnärer skapar ett gemensamt verk på en 35 meter lång mur vid Ljusterö konstmuseum. Medan konstverket växer fram kan publiken lära sig mer om konstformen genom föreläsningar, en utställning på museetoch också genom att testa själv.

Ljusterö var på 1890-talet var en plats för banbrytande konstnärligt skapande. Här  föddes det vi idag kallar ”Det nordsiska ljuset” eller ”Northern Light” som blivit den internationella beteckningen.

Med detta projekt dras en parallell mellan konstnärskolonierna på Östra Lagnö, som gav upphov till begreppet ”Northern Light”, och dagens graffitikonstnärer, en samtida generationen unga konstnärer i oppositionsställning.

Trots att historien visar att all progressiv konst kommer ur generationskonflikter är okunskapen och oron stor kring graffitirörelsen, som ofta görs synonym med olagliga protester och klotter. I Stockholms stad råder nolltolerans mot graffiti.

Att öka kunskapen om och förståelsen för graffiti som konstform kommer på sikt att motverka fördomar och minska klottret, menar Ljusterö Konstförening, som initierat projektet, och genom samverkan med skola och allmänhet vill ge plats för denna kunskap.

Northern Light Graffiti följs av en graffitiskola på Ljusterö under 2014/2015 för ungdomar i åldrarna 12-24 år. Då får Österåker kommun sin första öppna vägg för graffiti med placering på Ljusterö.