16 september, 2013

Emma Philipson

Intervju med Emma Philipson

Hur skulle du beskriva ditt artist statement? Vad intresserar dig som konstnär?

Just nu tänker jag mycket på hur vi vill se ut och vad vi vill ha, sånt vi köper och sparar. Ibland vill vi visa upp oss och då gör vi oss fina. Vi bli inspirerade och så förändrar vi oss. Vi tar tag i saker och vi funderar länge innan vi fattar beslut. Livskvalitet, vardagens guldkanter, det som gör att vi slipper tänka på det vi inte vill konfronteras med, men som ändå är där och gnager. Du kan ha en fantastisk klänning men ingen fest att gå på. Du kan göra supersöta cakepops men har ingen att bjuda. Du kanske samlar på likes istället. Jag letar efter underliggande behov av att vara älskad och sedd. Det handlar om konsumtion i relation med distraktion. Känslorna bakom allt det fina vi omger oss med.

Du deltar i projektet Konst möter Konst. Kan du berätta om varför du valde Berit Lindfeldts verk ”Boll” i Göteborg?

Boll är bara så vacker, den glansiga ytan blänker i solen. Omgivningen med plaskdammen och den öppna gräsplanen är perfekt för att iscensätta mitt verk WORKOUTFIT. Jag har tittat på en hel del av Berit Lindfeldts verk och hon är skarp i sina observationer. Det finns värme och humor i hennes arbeten och det är något som tilltalar mig.

Det finns alltid en debatt om offentlig konst och vem som har möjlighet att använda och uttrycka sig på offentliga platser. Vilken betydelse har det offentliga rummet för dig som konstnär och hur ser du på diskussionen om vem som har rätt att uttrycka sig i det offentliga rummet?

Jag tycker att gatukonst är ett viktigt inslag i stadsrummet. Det handlar om att uttrycka sin personliga frihet och i grunden att få känna sig sedd. Det är ibland kodat så att utomstående inte förstår och det är inte alltid vackert. Därför är det lätt att avfärda som klotter. Men jag tycker att det behövs, det säger saker om vår samtid, det sätter spår. Det offentliga rummet tillhör inte bara de som kan betala för att synas.
Jag tänker också på de som jobbar med försäljning på stan, de som säger; ursäkta vad har du för mobilabonnemang? Och hur vi alltid går omvägar för att slippa dem. När de ändå ropar efter oss; Ha en bra dag! Eftersom det står så i manualen. Jag undrar hur de känner sig, vad de tänker på och jobbet påverkar dem.

Kan du berätta lite om din performance WORKOUTFIT som du tänker utföra i Göteborg?

Det startar i tankar om en önskan om att hålla sig snygg hälsosam och att synas med rätt attribut. Jag är intresserad av hur vi påverkas av sådant vi läser och ser i tidningar. Här vill jag gestalta känslan av att vara på väg till eller från ett träningspass. Jag ser framför mig ett par väninnor som rör sig genom stadsrummet, de är på väg, men distraheras av olika saker.

Hemsidawww.pilipon.com/