Pressmeddelande Konst möter Konst – Vättern runt på cykel

Pressmeddelande Konst möter Konst – Vättern runt på cykel Den 15-17 augusti cyklar Linda Tedsdotter Vättern runt i sitt konstprojekt ”En norsk, en dansk, en tysk och Bellman skulle cykla Vättern runt och samtidigt gå på djupet om nyttan med konsten”. Fem personer, en norrman, en dansk, en tysk, en svensk med namnet Bellman och Läs mer om Pressmeddelande Konst möter Konst – Vättern runt på cykel[…]

Debattartikel: Konstföreningarna på arbetsplatserna utarmas

Konstföreningarna på arbetsplatserna utarmas Sverige är det land i världen som har flest konstföreningar på arbetsplatser, drygt 500 stycken. Det är en unik och en fantastisk resurs som många företag glömmer bort att vårda och ta hand om.  Kreativitet och innovation är annars något som ofta lyfts fram som lösningen på framtidens utmaningar och hårdnande Läs mer om Debattartikel: Konstföreningarna på arbetsplatserna utarmas[…]

Till helgen startar Konstens Vecka i hela landet!

Under helgen invigs Konstens Vecka för sjätte året i rad.  Konstens Vecka är en landsomfattande manifestation för konsten och de ideella konstföreningarnas betydelse för ett levande konstliv i hela Sverige. Under Konstens Vecka, som alltid infaller v.40, arrangerar konstföreningar och distrikt runt om i landet olika evenemang, utställningar och aktiviteter. Några punkter ur programmet under Konstens Vecka: I Läs mer om Till helgen startar Konstens Vecka i hela landet![…]

Pressmeddelande: Eldsjälar och Konstens Vecka

Under Konstens Vecka är det inte de stora konstinstitutioner som står i fokus. Istället är det de små ideella konstföreningarna på mindre orter och arbetsplatser som tillsammans skapar en konstscen som tyvärr, sällan uppmärksammas av medierna.  SVERIGES KONSTFÖRENINGAR består av ungefär 1000 konstföreningar i 24 distrikt och utgör därmed en bred och betydelsefull konstscen i Läs mer om Pressmeddelande: Eldsjälar och Konstens Vecka[…]