Till helgen startar Konstens Vecka i hela landet!

Under helgen invigs Konstens Vecka för sjätte året i rad.  Konstens Vecka är en landsomfattande manifestation för konsten och de ideella konstföreningarnas betydelse för ett levande konstliv i hela Sverige. Under Konstens Vecka, som alltid infaller v.40, arrangerar konstföreningar och distrikt runt om i landet olika evenemang, utställningar och aktiviteter.

Några punkter ur programmet under Konstens Vecka:

I Blekinge uppmärksammas konstläger för ungdomar som arrangerats varje sommar tillsammans med ungdomar och konstnärer.

Gävleborg bjuder in till diskussioner och dialog om den offentliga konstens betydelse i stadsrummet.

Östergötland arrangerar Politikerväckar’n: Varför ska kommunpolitiker stödja konsten?

Sörmland arrangerar stickgraffiti, konstföreläsningar om Kandinsky och Göteborgskoloristerna och avslutar veckan med ”100 meter konst”.

I Bohuslän arrangeras en ceremoni där skulpturen Kosmos av Jan Bergh överlämnas till Uddevallaborna.

I Jämtland-Härjedalen håller alla gallerier och andra utställningslokaler i Östersund extra öppet och Jamtli museum bidrar med ett gediget program. Det blir “konstskyltning” i affärerna och förstås en Konstens Veckabakelse.

Konstföreningarnas Dag

Konstens Vecka avslutas med Konstföreningarnas Dag den 9 oktober på Moderna Museet iStockholm. Att konstföreningarna är unika och viktiga känner de flesta som är aktiva i konstföreningar till. Men hur ser konstföreningarna i landet ut? Och hur är relationen till museet? Moderna Museet och Sveriges Konstföreningar föreläser om konstföreningarna som en konstresurs i landet och för museet.

För mer information och program om Konstens Vecka se hemsidan www.konstensvecka.se eller lokal press.

Historik och bakgrundsfakta

Konstens Vecka arrangerades för första gången 1985 i Sverige. Som förlaga använde man den internationella konstveckan som hade startat några år tidigare av UNESCO-organisationen IAA (International Association of Art). Man ville med den internationella konstveckan rikta uppmärksamheten på bildkonsten runt om i världen men även hjälpa konstnärer som levde i  t ex totalitära stater och ge dem en möjlighet att visa upp sin konst i olika sammanhang.

Syftet med den svenska versionen av den internationella konstveckan formulerades i fem punkter som man skulle kunna sammanfatta med att man ville skapa uppmärksamhet för bildkonsten i hela landet, inspirera organisationer, kommuner m fl att arrangera egna evenemang under Konstens Vecka, samt att visa nya former av konst under nya och intresseväckande former. Konstens Vecka var alltså en vecka fylld med debatter, föredrag, studiebesök, utställningar och andra konstevenemang.

Konstens Vecka var ett samarbete mellan Sveriges Konstföreningar, Konstnärscentrum, Konstfrämjandet, Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Riksutställningar som administrerade det hela. Kulturrådet stödde Konstens Vecka med ekonomiska medel och Kommunförbundet fungerade som rådgivare.

Konstens Vecka upphörde officiellt i slutet av 90-talet, men har levt kvar runt om i landet ute bland konstföreningarna som har fortsatt att arrangera olika konstevenemang under vecka 40. 2006 tog Sveriges Konstföreningar därför initiativet att återuppväcka Konstens Vecka för att uppmärksamma det arbete och den konst som visas bland Sveriges alla konstföreningar.