Debattartikel: Konstföreningarna på arbetsplatserna utarmas

Konstföreningarna på arbetsplatserna utarmas

Sverige är det land i världen som har flest konstföreningar på arbetsplatser, drygt 500 stycken. Det är en unik och en fantastisk resurs som många företag glömmer bort att vårda och ta hand om.  Kreativitet och innovation är annars något som ofta lyfts fram som lösningen på framtidens utmaningar och hårdnande konkurrens. Många gånger har man fått höra om Apples förra VD Steve Jobs kurs i kalligrafi som ett exempel på hur kombinationen av teknik och humaniora kan leda till nya koncept och framgångar. Framgångsrika företag som Google skriker efter toppförmågor och gör allt för att locka nya medarbetare med förmånsprogram, spännande företagskultur och kreativa miljöer.

I Sverige finns det redan en lång tradition och ett fungerande system med kreativa miljöer genom alla konst- och kulturföreningar på arbetsplatserna. När Sveriges Konstföreningar arrangerar Konstföreningarnas Dag den 9 oktober på Moderna Museet i Stockholm vill vi lyfta fram alla dessa bortglömda kreativa mötesplatser. En konstförening handlar inte bara om ett årligt konstlotteri, utan det är en mötesplats där människor från olika avdelningar, positioner och bakgrunder kan utbyta idéer utanför företagets vanliga hierarkier och där den sociala gemenskapen kan stärkas.

Redan 1940 bildades Sveriges första arbetsplatskonstförening. Under 70-talet hade nästan varje företag med självaktning en konstförening. Att kunna köpa in och visa konst av hög kvalité för sina besökare och anställda var för företagen ett sätt att visa omvärlden att man var ett företag som inte bara tänkte på pengar utan att man även hade en attraktiv företagskultur. Idag måste man gå till vårt grannland Norge för att hitta företag som Sparbanksstiftelsen DnB NOR och Norska Telenor som ser konsten som en viktig del av sin företagsprofil och som därför satsar miljontals kronor för att köpa in samtidskonst.

I Sverige håller däremot kunskapen om konsten och konstföreningens betydelse i arbetslivet på att gå förlorad. Antalet arbetsplatskonstföreningar har drastiskt minskat de senaste åren. En stor del beror på strukturella förändringar i arbetslivet, men också på att de anställda får allt mindre tid och stöd från företagsledningen för att driva en konstförening på arbetstid. I stället för att se att konstföreningen främjar kreativitet, nytänkande, skapar social gemenskap och ökad trivsel på arbetsplatsen, blir det något som man tror tar tid för det övriga arbetet och något som de anställda får ägna sig åt på fritiden.

Varför vårdar företagen inte bättre de kreativa miljöerna som redan finns på arbetsplatserna? Konsten lyfter fram värdegrundsfrågor som blir allt viktigare för företagets anställda men också för kunderna. Konsten och konstföreningarna gör arbetsplatsen mer attraktiv och drar till sig god kompetens. De anställdas trivsel och kreativitet ökar och arbetsplatsen blir friskare. Vem kan tacka nej till detta?

Sveriges Konstföreningar som är Sveriges ledande konstbildningsrörelse med ca 300 000 medlemmar från norr till söder i landet kan på en rad olika sätt stötta konstföreningarna på arbetsplatserna. Vi utmanar företagsledningarna att göra detsamma.

Ann-Christin Nykvist

Ordförande Sveriges Konstföreningar

Kalli Klement

Förbundschef Sveriges Konstföreningar