Konstens Vecka

 

Collage med bilder från nuvarande och tidigare år med Konstens Vecka.

Om Konstens Vecka

Konstens Vecka är en riksomfattande konsthändelse som äger rum vecka 40 varje år. Det är en vecka då Riksförbundet Sveriges Konstföreningar skapar extra uppmärksamhet kring konsten i hela landet och inspirerar konstföreningar och andra aktörer till att presentera konst i nya och intresseväckande former. Tillsammans har vi förmågan att sprida kunskap och engagemang för konst till en bred publik.

Invigning Konstens Vecka 2021

Konstens Vecka länsinvigning i Jämtland-Härjedalen

Även i år har distrikt Jämtland-Härjedalen sammanställt ett gediget program för Konstens Vecka i länet. Länsinvigning sker lördagen den 2 oktober kl. 13.00 på Jamtli och kommer också att sändas live på YouTube. Läs mer på distriktets hemsida.

# – tagga oss

Du hittar Konstens Vecka under taggen #konstensvecka och #konstensvecka2021

Kalendarium

P.g.a. av den pågående pandemin är det svårt att veta hur Konstens Vecka under 2021 kommer att se ut och vilka möjligheter det finns att genomföra olika evenemang. Konstföreningar och distrikt kan dock som vanligt skicka in information om planerade evenemang till vår hemsida på adress info@sverigeskonstforeningar.nu.

Historik och bakgrundsfakta

Konstens Vecka arrangerades för första gången 1985 i Sverige. Som förlaga använde man den internationella konstveckan som hade startat några år tidigare av UNESCO-organisationen IAA (International Association of Art). Man ville med den internationella konstveckan rikta uppmärksamheten på bildkonsten runt om i världen men även hjälpa konstnärer som levde i  t ex totalitära stater och ge dem en möjlighet att visa upp sin konst i olika sammanhang.

Syftet med den svenska versionen av den internationella konstveckan formulerades i fem punkter som man skulle kunna sammanfatta med att man ville skapa uppmärksamhet för bildkonsten i hela landet, inspirera organisationer, kommuner m fl att arrangera egna evenemang under Konstens Vecka, samt att visa nya former av konst under nya och intresseväckande former. Konstens Vecka var alltså en vecka fylld med debatter, föredrag, studiebesök, utställningar och andra konstevenemang.

Konstens Vecka var ett samarbete mellan Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Konstnärscentrum, Konstfrämjandet, Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Riksutställningar som administrerade det hela. Kulturrådet stödde Konstens Vecka med ekonomiska medel och Kommunförbundet fungerade som rådgivare.

Konstens Vecka upphörde officiellt i slutet av 90-talet, men har levt kvar runt om i landet ute bland konstföreningarna som har fortsatt att arrangera olika konstevenemang under vecka 40. 2006 tog Riksförbundet Sveriges Konstföreningar därför initiativet att återuppväcka Konstens Vecka för att uppmärksamma det arbete och den konst som visas bland Sveriges alla konstföreningar.

Läs mer:

”Konstens Vecka 1985” av Britt Ahlström i Konstperspektiv 2.85 (PDF)