För konstaktivister

Konstföreningarnas Dag

Konstföreningarnas Dag på Moderna Museet i Stockholm avslutar den landsomfattande Konstens Vecka. Sveriges Konstföreningar och Moderna Museet inbjuder landets alla konstföreningar till en konstens eftermiddag med föreläsningar och diskussioner.

Program:

13.00 Daniel Birnbaum: Välkomna till Moderna Museet!

13.20 Ann-Christin Nykvist: Sveriges Konstföreningar

13.30 Gunnar Bjursell: Den kulturella hjärnan

14.00 Paus

14.30 Ann-Christin Nykvist: Folkbildning – Utveckling och kreativitet

14.50 Helena Åberg: Turner Monet Twombly  – sent måleri

15.30 Slut

Föreläsare:

Daniel Birnbaum, överintendent och chef Moderna Museet

Ann-Christin Nykvist, ordförande Sveriges Konstföreningar

Gunnar Bjursell, professor i molekylärbiologi och fd verksamhetsledare Centrum för Kultur och Hälsa, Göteborgs Universitet.

Helena Åberg, intendent förmedling Moderna Museet

Moderator: Kalli Klement, förbundschef Sveriges Konstföreningar