12 augusti, 2014

Min farfar kom till Sverige

Otto-ung

Otto som ung

Arrangör: Lena Ryö, Sveriges konstföreningar Örebro län
Konstnär: Sara Mirzajanzadeh
Plats: Hållstugan, en galleria på Stortorget i centrala Örebro, Stortorget 15
Tid: Vernissage 27/9 kl.13.00
Hemsida: lenasfarfar.blogspot.se

Projektet Min farfar kom till Sverige utgår från brev mellan 1915-30 som min danska familj skrev till sonen Otto när han utvandrade år 1914. Breven handlar om det vardagliga i livet; sjukdom, brist på arbete, oro för barnen och goda råd. I bakgrunden finns första världskriget.

Det som var viktigt då är viktigt även idag; kärleken och omsorgen om våra närmaste. Vår tes är att vi är alla individer och med samma behov oavsett tid och rum, och att kommunikation är en förutsättning för det viktiga i livet.

Projektet vill medverka till att människor i Örebro reflekterar över hur vi idag ser på och möter människor som av nöd eller frivillighet söker sig hit. Det här är vårt sätt att möta och mota rasism och främlingsfientlighet som gror. Människor har alltid behövt söka sig bort för ett bättre liv. Så har även svenskar gjort.

Det finns många likheter mellan tiden runt 1914 och 2014. Då rådde en stor tilltro till
globalisering, men även en stark nationalism.