TEGEN2 ställer ut ”genom tusen strider och smelningar”

TEGEN2 ställer ut ”genom tusen strider och smelningar”

Gerd Aurell, Ann-Kristin Källström, Britta Marakatt-Labba, Norrakollektivet, Evelina Sondell, Helena Wikström, Ulla-Carin Winter

 Vernissage 23 september klockan 17–20

TEGEN2, Bjurholmsgatan 9b, 116 38 Stockholm

Utställningen pågår 23 september till 16 oktober 2022

Öppettider under utställningstiden: fredag-söndag klockan 13–17

Världen är större än vårt vetande. I en skenbart framåtskridande anda namnges organismer, teorier formuleras, beräkningar görs, marker utvinns och skogar skövlas. Denna jakt efter ny kunskap och vinning har i hög grad påverkat och fortsätter att påverka vår norra landsända. Redan på 1600-talet uttalade Axel Oxenstierna ”I Norrland hafva vi ett Indien, blott vi förstå att bruka det”. Så började exploateringen av norra Sverige – ett område med rikliga råvaror och en redan förtryckt ursprungsbefolkning.

Konsten ger sällan klara svar, men den är levande och har förmågan att fånga upp det som vi glömt och enbart kan ana. Den säger oss att bortom det vi känner till finns möjligheten till någonting annat.  I utställningen ”genom tusen strider och smekningar” på TEGEN2 drivs konstnärerna  genomgående av förundran och nyfikenhet, men även sorg och ilska. En besvikelse över förlorade strider sammanflätat med en stark kärlek, en kollektiv kraft och en stolt samhörighet med en plats.

Utställningen är curaterad av Ida Rödén (konstnär, skribent och redaktör för Volym, konsttidningen i Norr) och Erik Berggren (konstnärlig ledare för Museet för glömska).

Utställningen finansieras med stöd från Kulturrådet och Region Västernorrland.

Bild: Kollage av två verk från utställningen. Överst: detalj, Ulla-Carin Winter ”Monument i glesbygd, Tynderö”. Nederst: detalj, Gerd Aurell ”Hormoslyrflygfältet”