Föreläsningar, workshops och visningar

Föreläsningar, workshops och visningar

Under Konstens Vecka arrangerar många konstföreningar något extra som visningar, föreläsningar och workshop.

Här är ett urval vad som händer under veckan:

Datum Konstförening Konstnär Aktivitet
20221001 DUO Contradiction Larsson Jenny Hillevi Visning
20221001 Karlshamns konstförening Hoffsten Joanne Visning
20221001 Karlshamns konstförening Hoffsten Lars Visning
20221001 Konstklubben Gallery Astley Zettervall Eva Föreläsning
20221001 Söderhamns kf Jönsson Norling Katarina Workshop
20221002 Landskrona kf Björstedt Inga Workshop
20221002 Landskrona kf Fradera Berit Föreläsning
20221004 DUO Contradiction Hed Lovisa Samtal
20221004 Rise kf Väst Ollio Josefsson Jonathan Workshop
20221004 Skövde Allmänna Konstförening Nilsson Tomas Föreläsning
20221005 Enköpings konstförening Torstenson Carl G Samtal
20221005 Varabygdens kf W Nyström Margareta Föreläsning
20221008 DUO Contradiction Matei Linea Workshop
20221008 Häveröbygdens kf Forsberg Anna Maria Visning
20221008 Konstforum Norrköping Palmstedt Peggy Samtal
20221008 Mjölby konstförening Frisk Lasse Visning
20221008 Saabs konstförening Severinsson Alexandra Visning
20221009 Konstföreningen i Bromölla B Nilsson Tommy Visning
20221009 Konst i Fryksdalen Bryntesson Christina Föreläsning
20221009 Kramfors konstförening Norvell Anna Föreläsning