Pressmeddelande: Eldsjälar och Konstens Vecka

Under Konstens Vecka är det inte de stora konstinstitutioner som står i fokus. Istället är det de små ideella konstföreningarna på mindre orter och arbetsplatser som tillsammans skapar en konstscen som tyvärr, sällan uppmärksammas av medierna.  SVERIGES KONSTFÖRENINGAR består av ungefär 1000 konstföreningar i 24 distrikt och utgör därmed en bred och betydelsefull konstscen i Sverige. 
 
Bakom varje konstförening står det engagerade människor som brinner för konsten och som lägger ner ett stort ideellt arbete för att sprida sitt intresse till andra. Konstens Vecka handlar om dessa eldsjälar. Utan deras engagemang skulle en stor och bred konstscen försvinna från konstlivet i Sverige. I många fall är konstföreningen den enda mötesplatsen på mindre orter och på arbetsplatser där konstintresserade kan uppleva konst. Konstföreningen utgör också en viktigt forum där konstnärer kan möta publiken och diskutera konst.
 
Under Konstens Vecka satsar därför landets konstföreningar extra mycket energi för att lyfta fram konsten och konstföreningarnas betydelse. För tillsammans blir Sveriges alla konstföreningar en konstorganisation att räkna med.
 
Några saker som händer:
 
  • I Jämtland-Härjedalen har man ett fulltecknat program som sträcker sig över hela länet. Även i år har man tagit fram en speciell konstbakelse, Dolcepaletto, för att fira Konstens Vecka.
  • Konstföreningarna i Västmanland arrangerar utställningar och föreläsningar och en gemensam konstdag i samarbete med Västerås Konstmuseum.
  • På stora torget i Linköping arrangerar konstföreningarna i Östergötland en performance på kvällen den 6 oktober.
  • I Bohuslän öppnar en retrospektiv utställning på Bohusläns museum med Uddevallas konstförenings stipendiater. 
 
För mer information och evenemang besök Konstens Vecka hemsida: www.konstensvecka.se
 
 
Konstens Vecka bakgrund
Konstens Vecka är en riksomfattande konsthändelse som äger rum vecka 40 varje år. Konstens Vecka arrangerades för första gången i Sverige 1985 men upphörde officiellt i slutet av 90-talet. 2006 tog Sveriges Konstföreningar initiativet att återuppväcka Konstens Vecka. Konstföreningar och distrikt runt om i landet har under de senaste åren arrangerat utställningar och evenemang i Konstens Veckas anda.
 
Läs mer om bakgrunden på Konstens Veckas hemsida: http://www.konstensvecka.se/blogg/
 
Om SVERIGES KONSTFÖRENINGAR
SVERIGES KONSTFÖRENINGAR är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR arbetar för att konstföreningarna även i framtiden ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet. Det gör vi genom att fortbilda konstföreningsledare, producera utställningar och utbildningsmaterial, ge stöd och hjälp i det dagliga föreningslivet och verka kulturpolitiskt på riksnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet. Under det senaste året har Sveriges Konstföreningar arbetat aktivt för att lyfta kultur- och konstfrågorna i samarbete med andra organisationer i ”Koalition för kulturdebatt”.

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR
Post och besöksadress: Tegnérgatan 60A, 216 12 Limhamn
Tel: 040-36 26 60 (vxl), Fax: 040-16 26 07
E-post: info@sverigeskonstforeningar.nu
Hemsida: www.sverigeskonstforeningar.nu