Konstens vecka i Blekinge

Konstens vecka i Blekinge
Sveriges Konstföreningar Blekinge har sedan Konstens vecka förgående år visat en utställning med elevarbeten från distriktets konstläger för ungdomar i åldern 15-18 år.
2011 visades utställningen i Wachtmeister Galleria, Karlskrona. Konstverken ställdes ut i olika affärers skyltfönster samt på gallerians scen. Det var fyra elever från Karlskrona som deltog i lägret,
och som visade sin konst i gallerian.
I år visas konstverk av alla lägrets deltagare, totalt 14 elever. Utställningarna är dels på barn-och ungdomsavdelningen vid biblioteket i Karlshamn, dels på Kulturcentrum i Ronneby samt dels på Wachtmeister Galleria i Karlskrona. På samtliga platser arrangeras en vernissage, för att presentera
ungdomskonstnärerna och deras konstverk.
Syftet med distriktets läger är att de deltagande ungdomarna ska utforska konstbegreppet ur många olika perspektiv. Uppleva och skapa tillsammans samt kunna konkretisera sina tankar om konsten. Dessutom sker en naturlig koppling mellan ungdomarna och konstföreningarna. Konstlägret kan även ses som ett alternativ för att ge ungdomar, som har ett konstnärligt intresse, samma förut-sättningar att delta i lägerverksamhet som idrottsintresserade ungdomar har.

Sveriges Konstföreningar Blekinge har sedan Konstens vecka förgående år visat en utställning med elevarbeten från distriktets konstläger för ungdomar i åldern 15-18 år.

2011 visades utställningen i Wachtmeister Galleria, Karlskrona. Konstverken ställdes ut i olika affärers skyltfönster samt på gallerians scen. Det var fyra elever från Karlskrona som deltog i lägret, och som visade sin konst i gallerian.

I år visas konstverk av alla lägrets deltagare, totalt 14 elever. Utställningarna är dels på barn-och ungdomsavdelningen vid biblioteket i Karlshamn, dels på Kulturcentrum i Ronneby samt dels på Wachtmeister Galleria i Karlskrona. På samtliga platser arrangeras en vernissage, för att presentera ungdomskonstnärerna och deras konstverk.

Syftet med distriktets läger är att de deltagande ungdomarna ska utforska konstbegreppet ur många olika perspektiv. Uppleva och skapa tillsammans samt kunna konkretisera sina tankar om konsten. Dessutom sker en naturlig koppling mellan ungdomarna och konstföreningarna. Konstlägret kan även ses som ett alternativ för att ge ungdomar, som har ett konstnärligt intresse, samma förut-sättningar att delta i lägerverksamhet som idrottsintresserade ungdomar har.