Skövde Allmänna Konstförening ateljébesök hos Samot Nosslin

Skövde Allmänna Konstförening ateljébesök hos Samot Nosslin

ATELJÈBESÖK HOS SAMOT NOSSLIN, VÄRSÅS, Tisdag 4 oktober
(Arrangeras med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och Kulturrådet)

Konstens Vecka är en riksomfattande händelse som äger rum vecka 40 varje år. Då skapar Riksförbundet Sveriges Konstföreningar extra uppmärksamhet kring konsten i hela landet och inspirerar konstföreningar och andra aktörer att presentera konst i nya och intresseväckande former. Allt för att tillsammans sprida kunskap och engagemang för konst till en bred publik.

Skövde Allmänna Konstförening har tidigare inte engagerat sig i veckan, men i år arrangerar vi – med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och Kulturrådet – ett ateljébesök till Samot Nosslin, en spännande konstnär som beskriver sig så här:

– Mitt konstnärskap är en form av loop. Det finns ingen startpunkt. Det finns inget slut. Allting hänger ihop. En stor del i detta kretslopp handlar om att aldrig kasta något. Att återvinna och ta tillvara på allt från material och spillbitar till tankar och idéer.

Mycket av mitt arbete bygger på slump och att våga ta oförutsägbara vägar som uppkommer i experimenterandet. Att tillåta mig själv att följa min intuition och inte alltid ha ett klart och utstakat mål. I dagar av ansiktsstress och upphovs­mannafrenesi behövs det motrörelser. Initiativ som söker lugnet i hetsen, som delar med sig när de flesta håller hårt i sitt. Jag tror på att nya spännande saker blir till på gränsen mellan ditt och mitt.

Jag samarbetar gärna med andra. Okonventionell frågar jag personer som jag är nyfiken på att jobba med, om de vill undersöka vad som kan uppstå vid en korsning. Det handlar om att ge och ta av den kunskap man har. På detta sätt har jag jobbat under flera år med många olika uttrycksätt, så som ljud, bild, video osv.

Jag jobbar med det som skaver, det sköra, fantasin och tolkningsfriheten. Jag bjuder in betraktaren till att uppleva och kliva in i min bildvärld för att berätta sin egen historia. Detta är ryggraden och rytmen i min process. Jag härjar fritt i många olika material och tekniker, allt ifrån teckning, collage, måleri, skulptur, installationer, foto, video, ljudskapande osv.

Jag blandar och tar, återvinner och förnyar, korsar och utvecklar. Nyfikenheten driver mig ofta till att byta spår. Med ett ständigt behov av att utveckla mitt konstnärskap vidare, slår jag krokben på mig själv för att inte fastna i rutiner. Min förhoppning är att detta arbetet inte enbart gynnar mig själv utan också inspirerar andra.