Konstföreningarnas Dag på Moderna Museet Stockholm söndag 9 oktober

Konstföreningarnas Dag på Moderna Museet Stockholm söndag 9 oktober

Välkomna till Konstföreningarnas Dag på Moderna Museet Stockholm söndag 9 oktober!

Anmälan är nu öppen. Antalet platser är begränsat.

Konstföreningarnas Dag på Moderna Museet: söndag 9 oktober kl 13.00-15.30

Moderna Museet erbjuder en rabatterad entrébiljett för deltagare på Konstföreningarnas Dag: 80 kr/person som inkluderar föreläsningarna i auditoriet och entré till utställningarna.

Anmäl dig här

Program:

13.00 Daniel Birnbaum: Välkomna till Moderna Museet!

13.20 Ann-Christin Nykvist: Sveriges Konstföreningar

13.30 Gunnar Bjursell: Den kulturella hjärnan

14.00 Paus

14.30 Ann-Christin Nykvist: Folkbildning – Utveckling och kreativitet

14.50 Helena Åberg: Turner Monet Twombly  – sent måleri

15.30 Slut

Föreläsare:

Daniel Birnbaum, överintendent och chef Moderna Museet

Ann-Christin Nykvist, ordförande Sveriges Konstföreningar

Gunnar Bjursell, professor i molekylärbiologi och fd verksamhetsledare Centrum för Kultur och Hälsa, Göteborgs Universitet.

Helena Åberg, intendent förmedling Moderna Museet

Moderator: Kalli Klement, förbundschef Sveriges Konstföreningar

 

Konstföreningarnas Dag på Moderna Museet i Stockholm avslutar den landsomfattande Konstens Vecka. Sveriges Konstföreningar och Moderna Museet inbjuder landets alla konstföreningar till en konstens eftermiddag med föreläsningar och diskussioner.

J.M.W. Turner St Benedetto, Looking towards Fusina, Exhibited, 1843 © Tate, London 2011
J.M.W. Turner St Benedetto, Looking towards Fusina, Exhibited, 1843 © Tate, London 2011

J. M. W. Turner, Claude Monet och Cy Twombly är tre av de största målarna de senaste 150 åren. I en banbrytande utställning med fokus på deras sena verk undersöks inte enbart de konsthistoriska kopplingarna mellan dem utan också gemensamma drag och motiv i deras uttryck. Moderna Museets stora utställning Turner, Monet, Twombly öppnar 8 oktober och Sveriges Konstföreningars medlemmar är de första i landet att erbjudas en föreläsning om konstnärskapen.

Att konstföreningarna är unika och viktiga känner de flesta som är aktiva i konstföreningar till. Men hur ser konstföreningarna i landet ut? Och hur är relationen till museet? Moderna Museet och Sveriges Konstföreningar föreläser om konstföreningarna som en konstresurs i landet och för museet.