Göteborgs konstförening ställer ut Nina Zetterquist och Sérgio Santimano

Göteborgs konstförening ställer ut Nina Zetterquist och Sérgio Santimano

Göteborgs konstförening ställer ut Nina Zetterquist och Sérgio Santimano 2022-09-17 – 2022-10-09

Nina Zetterquist

I sitt konstnärliga arbete använder Nina Zetterquist flera olika material och metoder. Från broderade bilder – måleri – skulpturer i mosaik till objekt i återbrukade material. Hon vill finna ett direkt och ärligt tilltal som berör betraktaren. I sina broderier vill hon finna ett måleriskt broderi och i målningarna eftersträvar Nina ett textilt anslag i en hög färgklang. Broderiet, mosaiken och måleriet blir besläktade. Stygn vid stygn, sten vid sten, färg vid färg.

I objekten återbrukas material. Av detta skapas nya varelser som kan väcka förundran och nyfikenhet. ”Jag känner en stor ömhet och vördnad för det lite kantstötta, skeva, gamla utnötta och av oss kasserat och ratat. Det ger också en stor frihet och lekfullhet att arbeta i detta ”skräp”-material.”

Sérgio Santimano

Sérgio Santimano har allt sedan starten varit starkt inspirerad av Moçambiques mest erfarne fotojournalist, Ricardo Rangel, såväl av hans historia och hans fotografiska utveckling, vars mål var fotojournalism präglad av direkthet och humanitet.

”Han var den ende mentorn inom min generation, den enda insprationskällan för den som ville bli fotograf under tiden för och perioden efter Moçambiques självständighet från Portugal 1975.”

En genomgående tematik i Sérgio Santimanos fotografi är att dokumentera människor och deras kultur och vardagsliv, hur folk lever och fungerar.